Sáripusztai Ménes

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen “Adatkezelési tájékoztató a weboldal használatához” az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR) és a hazai jogszabályoknak, így különösen de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelő tájékoztatást. Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el.


Adatvédelmi és kezelési tájékoztató

Adatvédelmi és kezelési tájékoztató -pénzügyi partnereknek

Adatvédelmi és kezelési szabályzat

Enying, 2018-05-23